Zirve Hakkında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Zirve Hakkında

 

ZİRVENİN AMACI

Uluslararası Altın Kentler Derneği ülkemizi olası bir afete karşı önceden hazır hale getirecek çalışmalara katkı sunmak, afet öncesinde, afet anında ve sonrasında acil durum yönetimi konusunda kurumları ve toplumu hazır hale getirmek, kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak, bu alanda ulusal farkındalık yaratmak, devletimizle birlikte toplumun kesimleri ile ile el ele vererek sorunlara çözüm önerileri üretmek, zirve çıktılarını ilgili tüm kurumlarla paylaşmak temel amacı ile  21 Kasım 2022 Tarihinde Ankara Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Kongre Salonunda “Afet ve Acil Durum Yönetimi Zirvesi” düzenleyecektir.

 

Ankar’da düzenlenecek zirvede, başta devletimizin zirvesi olmak üzere, karar vericiler, kenti yönetenler, akademia deprem bilimciler, mimarlar ve mühendisler odası, sivil toplum kuruluşları, afet konusunda çalışma yapan ve bu alana hizmet üreten kurum ve kuruluşlar, toplumun her kesiminden  farklı görüş ve düşüncelerin, farklı disiplinlerin, konuşmacı olarak katılacağı üç günlük zirvede tüm konular konunun taraflarınca ele alınacak zirve sonunda sorunlar,çözüm ve eylem planının yer alacağı bir de sonuç bildirgesi yayınlanacaktır.

 

Zirve programı içerisinde ayrıca Afet konusunda kurumların stand açtığı  tüm sektörlerin ve kamu kurumlarının yaptığı çalışmaları,teknolojileri,ürün ve hizmetlerin yer aldığı birde "Afet Hazırlıkları Fuarı" ziyarete açılacaktır.

 

Katılımcı Profili

 • Bakanlıklar
 • Belediyeler ve İştirakleri
 • Üniversiteler, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri
 • Sivil Toplum Örgütleri,
 • Afet Müdahale ve Kurtarma Ekipleri
 • Teknoloji Firmaları
 • Bilişim Kurumları
 • Haberleşme ve Uydu Firmaları
 • İlk Yardım Ve Sağlık Kurumları
 • Stratejik Kurumlar
 • Fabrikalar ve OSB ler
 • Ticaret Odaları ve Meslek Örgütleri
 • Deniz, Hava ve Kara Lojistik Firmaları
 • Enerji, Petrol ve Gaz Firmaları
 • Banka ve Finans Kuruluşları
 • İtfaiye ve Sivil Savunma Ekipleri
 • Ulaşım Firmaları
 • Sigorta Şirketleri
 • Ulusal Basın Medya Kuruluşları
 • Eğitim Kurumları
 • Güvenlik Kurumları

 

Zirve Tarihi

21 Kasım 2022

 

Konu Başlıkları

 • Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri
 • Doğal ve Beşeri Afetler
 • Afet ( Afet Öncesi Risk Eğitimi )
 • Afet Anı ve Sonrası ( Afet Kriz Yönetimi )
 • Afet Yönetimi ve Etik
 • Afet Eğitimi – Toplum Bilinci
 • Afetlerde Teknoloji Kullanımı
 • Afetlerde Uluslararası Örgütler ve STK İşbirliği ve Sosyal Yardımlaşma
 • Afetlerde Medya Yönetimi, İletişim ve Haberleşme
 • Afetlerde ve Ulaşım ve Lojistik
 • Afetlerde İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri
 • Afet Temel ihtiyaçların karşılanması, Afedzedeler İçin Yardımların Toplanması, Dağıtımı
 • Afetlerde Güvenlik
 • Afet Sonrası Psikolojik Destek ve Normalleşme Süreçleri

 

Zirve Etkinlikleri

 

 • Afet  Hazırlıkları Fuarı
 • Afet Simülasyonu
 • Afet Eğitimleri
 • Afet Video Gösterimleri