Neden Katılmalıyım

NEDEN KATILMALIYIM ?

Zirveye Niçin Katılmalıyım ?

 

Afetler, doğal olarak gelişen, can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Yani herhangi bir şekilde insan etkisi olmaksızın gerçekleşirler. Doğal afetler, kısa süreli olmasına karşın tahribatı bazen yıllar geçmesine rağmen onarılmayabilecek boyutlara ulaşabilmektedir. Doğal afetlerin yaşanmasından sonra meydana gelen hasarı toparlamak ise insanların işidir. Yani kendiliğinden düzelen bir durum değildir. Binaların yıkılması, yangınların verdiği zararlar, heyelanın neden olduğu toprak kayması sonucunda meydana gelen zararların tamamı insanlar tarafından giderilir. Afetler, genel olarak deneyim ve araştırmalar sonucunda hangi bölgelerde daha sık meydana geleceği bilinen olaylardır. Doğal olarak meydana gelen afetler, bazen de beraberinde başka afetleri getirir. Mesela sel veya heyelandan sonra salgın hastalıklar, depremden sonra tsunami gibi afetler, başka afetlerin getirdikleri yeni doğal afetlerdir.

 

Afetler her toplumu ve her ülkeyi ilgilendiren küresel sorunlar olduğundan afet konusunda yapılacak çalışmalar ve önlemler geniş kapsamlı bir koordinasyon ve entegrasyona ihtiyaç duyar. Afet zararlarının azaltılması ve afetlerin önlenmesi ancak çok disiplinli bir yaklaşımla uygulanacak afet risk yönetimi ile mümkün olabilir. Afetlere karşı önlem almada atılması gereken en önemli adımlardan biri de şüphesiz ki afet eğitimi ve acil durum yönetimidir

 

Afetlerin sebebi ne olursa olsun can ve mal kayıplarına yol açan afetlerin en az zararla atlatılması için önceden öngörülen riskler değerlendirilerek çeşitli senaryolara göre ihtiyaç duyulan tüm alanlarda tedbirlerin alınması şarttır.

 

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların, planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynakların bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesini gerekmektedir. 

 

Yukarıda sıraladığımız nedenlerden ötürü Zirveye niçin katılmalıyım? sorusuna verilecek en güzel cevap  zirveye katılan her birey aslında aynı zamanda potansiyel bir afet zede adayı veya  gerekli durumlarda acil yardım ve afet kurtarma adayı olmasıdır.

 

Zrve ile toplum bilincinin oluşturulması ve bu alanda kurumlar ararsı iş birlikteliği ve tecrübe paylaşımı Ülkemizin milli menfaatleri ve geleceği için aynı zamanda tarihi bir sorumluluktur...