Onur Kurulu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Danışman Kurulu

Prof.Dr.Şükrü Ersoy

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Danışman Kurulu

Prof.Dr.Övgün Ahmet Ercan

Jeofizik Yüksek Mühendisi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Danışman Kurulu

Prof.Dr.Ali Koçak

SENDE. Öğretim Üyesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Danışman Kurulu

Dr.Doğan Kalafat

Kandilli Rasathanesi Deprem Araş.Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Danışman Kurulu

Prof.Dr.Şerif Barış

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Danışman Kurulu

Prof.Dr.Haluk Sucuoğlu

O.D.T.Ü Öğretim Üyesi